CTT
UPC    
   
Convocatòria 2017 EUROPA INVESTIGACIÓN (AEI/MINECO)
  OBJECTE

Es finançarà l'activitat relacionada a la preparació de propostes a les següents convocatòries europees:
- dins dels pilars de "Retos Sociales" i "Liderazgo Industrial"
- Marie-Curie ITN i RISE
- FET i ERC "Starting Grants", "Consolidator Grants" i "Advanced Grant"

REQUISITS:

- L'IP sol·licitant de l'actuació ha de ser el coordinador de la proposta europea.
- L'IP ha de ser doctor o titulat superior (excepte per a ERCs) amb acreditada experiència en R+D+i en almenys 5 anys.
- L'IP ha de tenir vinculació laboral, estatutaria o funcionarial amb l'entitat que cobreixi tota la durada de l'actuació i estar en actiu.
- Els investigadors que tinguin un "EUROPA EXCELENCIA 2016", no podrà sol·licitar aquests ajuts aquest any.
- La proposta europea haurà de comptar amb la participació d'entitats espanyoles que conjuntament tinguin un pressupost superior a 2M€ o al 25% del total sol·licitat del consorci en la convocatòria internacional.
- La data de presentació de la proposta europea haurà de ser posterior a 1 de gener de 2017

CARACTERÍSTIQUES:

- Modalitat individual
- Durada de l'actuació: 1 o 2 anys
- Data d'inici de l'actuació: posterior a 1 de gener de 2017
- Pressupost màxim de les actuacions:
---- 25 mil euros per a propostes d'accions d'investigació i innovació
---- 25 mil euros per a accions Marie-Curie RISE i ITN
---- 10 mil euros en les propostes de projectes individual a l'ERC

DESPESES FINANÇABLES (costos marginals)

- COSTOS DIRECTES, relacionats amb el projectes i imputats durant el període de l'actuació:

---- Adquisició de material fungible, subministrament i productes similars.
---- Despesa de consultoria, traducció i serveis equivalents adreçats exclusivament a l'activitat de l'actuació
---- Viatges i dietes; assistència a congressos i conferències; visites i estades breus (màxim 3 mesos) de convidats, com els de l'equip investigador, com de tot el personal justificat a la memòria o seguiment. NO és elegible: dinars de treball ni atencions de caràcter protocolari.
---- Assessorament i suport a la innovació
---- Inscripció a congressos i jornades técniques.
---- Despeses derivades de la internacionalització de l'activitat i de realització d'activitats de col·laboració amb altres grups, nacionals i internacionals.
---- Despesa de subcontractació

- NO COSTOS INDIRECTES

PRESENTACIO DE PROPOSTES.

- Termini: fins dijous 6 de JULIOL (15h). Termini intern CTT: 3 de JULIOL.
- Com: a través de l'aplicatiu que trobareu a la web de MINECO

Accediu també a la web per descarregar-vos el model a utilitzar per a la redacció de la memòria, així com preguntes freqüents i instruccions.

Contacteu amb el personal tècnic de la Oficina de Programes Nacionals per a tota consulta i gestió de la vostra sol·licitud.
   
 
Fitxer: Bases convocatoria EUROPA INVESTIGACION 2017