CTT
UPC    
   
XII Edició dels Premis Fundación BBVA Fronteres del Coneixement
  Benvolguts/benvolgudes

Us animem a presentar-vos a la següent convocatòria de premis.

1.Objecte: el reconeixement de la investigació bàsica i la creació cultural d'excel·lència, en especial, contribucions de singular impacte per la seva originalitat i significat, en els camps del coneixement científic, la tecnologia, les humanitats i la creació artística.

2. Categories de premis:

- Ciències Bàsiques (Física, Química, Matemàtiques)
- Biologia i Biomedicina
- Tecnologies de la Informació i Comunicació
- Ecologia i Biologia de la Conservació
- Canvi Climàtic
- Economia, Finances i Gestió d'Empreses
- Humanitats i Ciències Socials
- Música i Òpera

3.Presentació de les candidatures.

La nominació al premi es farà des de la institució, no a mode individual.

i. Termini: fins el 30 de juny de 2019 (23h)
ii. Tota la documentació a presentar ha de ser en ANGLÈS
iii. Les dades i documentació que es necessita son:
--- dades bàsiques del candidat i la seva vinculació a l'entitat, així com dades de contacte
--- categoria a la que concorre la candidatura
--- memòria descriptiva de les principals contribucions del candidat i justificació raonada a la nominació (màx 3 pàgines)
--- CV del candidat
--- carta de nominació signada (model disponible)

Veure més a la web de la Fundación BBVA.

És important que contacteu amb la Cristina Salinas de la Oficina de Programes Nacionals per a informar de la vostra candidatura i gestionar tota la informació anterior, com a màxim el 25 de juny.

Salutacions cordials,
Gabriel Bugeda
Vicerector de Política Científica
   
 
Fitxer: Bases convocatòria XII Edició Premis Frontera del Coneixement