CTT
UPC    
   
Publicació de les convocatòries de Projectes RETOS i EXCELENCIA 2017
  Us adjuntem en aquesta notificació:

* Bases convocatòria "Proyectos I+D Excelencia" publicada al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
* Bases convocatòria "Proyectos I+D+i Retos-Investigación" publicada al Sistema Nacional de Publicidad de Subvenciones
* Fitxa resum que hem elaborat amb les principals característiques

Recordeu:

* Terminis:
o Humanitats i Ciències Socials: del 19/06 al 10/07 a les 15h. (termini intern: 5 de juliol)
o Ciències de la Vida i Agroalimentació: del 20/06 a l’11/07 a les 15h. (termini intern: 6 de juliol)
o Medi ambient i Recursos Naturals: del 21/06 al 12/07 a les 15h. (termini intern: 7 de juliol)
o Tecnologies de la Producció i les Comunicacions: del 22/06 al 13/7 a les 15h. (termini intern: 10 de juliol)

* Accedir als links per a descarregar-vos els models necessaris: "Proyectos I+D Excelencia" i "Proyectos I+D+i Retos-Investigación"

* Contactar amb el personal de l'Oficina de Programes Nacionals per tota consulta, revisió i gestió de la vostra proposta.
   
 
Fitxer: Bases convocatòria Proyectos I+D Excelencia
Fitxer: Bases convocatòria Proyectos I+D+i Retos-Investigación
Fitxer: Fitxa resum convocatòries