CTT
     
 
Beques i concursos
 
     
 
 
     
Idioma [ Castellano  |  English ] : 
Mapa Web :   >>   
  Inici : Beques i concursos : Beques iniciació a la gestió de la recerca
   
Beques iniciació a la gestió de la recerca
 

Convocatòria Beques d’Iniciació a la Gestió de la Recerca a la UPC 

Termini presentació sol·licituds: 15 de juny 2016
 1. Informació general:
  1. Qui pot sol·licitar una beca:
   L’Oferta de Beques d’Iniciació a la Recerca a la UPC s’adreça a l’estudiantat matriculat a la UPC .

  2. Requisits:
   La persona que sol·liciti una beca d’Iniciació a la Recerca de la UPC ha d’estar matriculada en estudis de grau i/o màster de la UPC durant el curs acadèmic en què estigui en vigor la beca.

  3. Dedicació: 20 hores a la setmana

  4. Import: 500 € bruts mensuals.
   En aplicació del RD 1493/2011, de 24 d’octubre, les persones beneficiàries d’una beca d’Aprenentatge UPC hauran d’estar afiliades al Règim General de la Seguretat Social i cotitzar per contingències comuns i professionals. Per sol·licitar el número d’afiliació consulteu http://www.seg-social.es/ Internet_1/Masinformacion/ TramitesyGestiones/ ObtenciondelNumerod44084/index.htm

  5. Avaluació:
   Es nomenarà un responsable de la beca que s’encarregarà del procés de tutoria. Aquesta persona elaborarà un informe final que contempli el seguiment de les activitats realitzades i el grau d’assoliment de les competències en tres nivells: baix, mitjà i alt.

 2. Procediment d’inscripció:
  1. Omplir el formulari adjunt on també hauran d’adjuntar el seu curriculum vitae i la documentació justificativa dels mèrits al·legats.
  2. Imprimir la documentació anteriorment indicada i presentar-lo a qualsevol dels registres públics de la UPC
  3. Proposta projectes nacionals:
   1. Fitxa
   2. Formulari sol.licitud
  4. Proposta projectes europeus:
   1. Fitxa
   2. Formulari sol.licitud
Convocatòria per a entrevistes
Dubtes: adreçar-se un mail a: lourdes.moreno@upc.edu

   
SSL
Racó de l'investigador
  Nom d'usuari
 
  Contrasenya
 
Recordar en aquest equip
Per poder entrar...

Posa el teu nom d'usuari del LDAP de la UPC amb punt (nom.cognom).
Canvi i oblit de contrasenya.
 
   
upc
Centre de Transferència de Tecnologia de la Universitat Politècnica de Catalunya
Plaça Eusebi Güell, 6 S1 · Edifici Vèrtex - Campus Nord · 08034 Barcelona
ctt.info@upc.edu
UPC