CTT
     
 
Beques i concursos
 
     
 
 
     
Idioma [ Castellano  |  English ] : 
Mapa Web :   >>   
  Inici : Beques i concursos : Beques UPC
   
Beques DOCTORAT pr˛pies de la UPC i Ajuts
 

┌ltimes modificacions

EspecÝfiques:

┌ltimes modificacions en les Beques Generals

PQS/PTS 2018: Convocat˛ria d'ajuts per a la contractaciˇ de tŔcnics de recerca 2018 
 1. Estat de la convocat˛ria: Tancada 
 2. Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
 3. Beneficiaris: Grups i Centres de Recerca de la UPC
 4. Convocat˛ria
 5. Termini presentaciˇ solĚlicituds:  del 23/02/2018 al 02/03/2018 (ambdˇs inclosos)
 6. Presentaciˇ SolĚlicituds: Les solĚlicituds seran presentades pels responsables dels ajuts solĚlicitats, a través de la seu electr˛nica de la UPC.
  La solĚlicitud telemÓtica inclourÓ necessÓriament, l'interŔs de l'ajut per al grup/s o centre/s de recerca i per a la universitat.
 7. Procediment per complimentar la solĚlicitud:
  Formulari solĚlicitud
  1. Emplenar i annexar el document dĺinterŔs del grup al formulari de la solĚlicitud.
  2. Un cop enviada la solĚlicitud, rebreu un correu electr˛nic de la vostra solĚlicitud a l'adreša facilitada
  3. Convertir en PDF el correu rebut
  4. Enregistrar la solĚlicitud a la seu electr˛nica de la UPC
 8. Seu Electr˛nica (InstÓncia GenŔrica)
  1. Omplir el formulari i adjuntar el pdf de la solĚlicitud
  2. Signar i enviar
  3. Descarregar Justificant
 9. Preguntes FreqŘents
 10. Indicadors: Punts PAR/PATT
 11. Costos de contractaciˇ:  Al nostre web trobareu els aplicatius per obtenir una estimaciˇ dels costos de contractaciˇ de les diferents categories del personal de recerca:
  1. Apartat de personal de recerca:  Modalitat PDI (CÓlcul de costos PR)
  2. Apartat de personal de Suport a la Recerca:  Modalitat PAS (CÓlcul de costos PSR)
 12. Llistat Admesos i Exclosos
 13. Presentaciˇ Esmenes
  1. Termini: del 06/03/2018 al 09/03/2018 a les 12:00h
  2. Procediment: Presentar el Formulari d'Esmena via registre UPC (consultar quadre de registres) previ enviament per correu electr˛nic del formulari d'esmena a esther.rodriguez-barrera@upc.edu
 14. Proposta Concessiˇ Ajuts
 15. Presentaciˇ AlĚlegacions:
  1. Termini: 15/03/2018 al 19/03/2018 a les 12:00h
  2. Procediment: Presentar el Formulari d'alĚlegaciˇ via registre UPC (consultar quadre de registres) previ enviament per correu electr˛nic del formulari d'alĚlegaciˇ a esther.rodriguez-barrera@upc.edu
 16. Concessiˇ Definitiva
BEQUES GENERALS

Convocat˛ria per a la incorporaciˇ de personal investigador en formaciˇ (FPI-UPC) per a la realitzaciˇ de la tesi doctoral a la UPC 2018

 1. Estat de la convocat˛ria: Oberta
 2. Organisme convocant: UPC
 3. Termini i presentaciˇ de solĚlicituds: del 25 de juny al 27 de juliol de 2018 (ambdˇs inclosos)
 4. Procediment presentaciˇ de solĚlicituds

a) Les solĚlicituds sĺhan dĺemplenar per via electr˛nica a través del model normalitzat. Un cop complimentada la solĚlicitud telemÓtica i adjuntada, via electr˛nica, la documentaciˇ requerida, que inclou una declaraciˇ jurada sobre la fiabilitat de les dades que en ella hi constin, haurÓ de ser impresa i signada pel tutor/a o director/a de la tesi i pel candidat/a i sĺhaurÓ de presentar en algun dels registres de la UPC (consultar quadre de registres) o per qualsevol dels procediments de la Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Com˙ de les administracions P˙bliques, adjuntant els documents segŘents:

 • CurrÝculum vitae. 
 • Les persones estrangeres que no disposin de NIE han d'adjuntar c˛pia del passaport.
 • Per al cÓlcul de la nota mitjana ponderada els solĚlicitants hauran de presentar un document oficial on consti la nota mitjana dels titulats de la seva promociˇ, o bé la posiciˇ del candidat respecte la totalitat de titulats de la seva promociˇ. Per als tÝtols expedits per la UPC no serÓ necessari presentar aquest document ja que se solĚlicitarÓ al Servei de la UPC corresponent.
 • La UPC pot requerir en qualsevol moment de la tramitaciˇ dels ajuts la documentaciˇ que consideri necessÓria per acreditar la concurrŔncia dels requisits previstos en aquesta convocat˛ria. La no aportaciˇ de la documentaciˇ requerida en el termini legalment previst pot comportar la denegaciˇ de l'ajut.

5. Requisits:

 • El/la candidat/a només podrÓ presentar una ˙nica solĚlicitud.
 • El grup de recerca podrÓ avalar més d'una solĚlicitud.
 • S'ha de complir un dels requisits dĺaccés al doctorat previstos a lĺarticle 6 del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, pel qual es regulen els ensenyaments oficials de doctorat, modificat pel Reial decret 43/2015, de 2 de febrer, i els requisits establerts en aquesta base, amb les precisions segŘents:
a) Quan s'accedeixi al doctorat amb els estudis de grau, llicenciatura, enginyeria, arquitectura, diplomatura més estudis de mÓster o equivalent: 
 Els estudis de llicenciatura, grau, enginyeria, arquitectura i diplomatura han 'haver finalitzat en el moment de presentar la solĚlicitud. 
 Els estudis de mÓster o equivalents, necessaris per cursar el doctorat, han d'haver-se finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i el 31 dĺoctubre de 2018. 
b) En el cas d'accedir al doctorat només amb una titulaciˇ de llicenciatura, grau, enginyeria i arquitectura i sense necessitat d'acreditar estudis de mÓster, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds. 
c) En cas que s'accedeixi al doctorat d'acord amb el que disposa l'article 6.2.d del Reial decret 99/2011, de 28 de gener, aquests estudis han d'haver finalitzat entre l'1 de gener de 2013 i la data de finalitzaciˇ del termini de presentaciˇ de solĚlicituds.
d) També poden ser persones solĚlicitants les persones fÝsiques en possessiˇ del tÝtol de llicenciat, enginyeria o arquitectura superior que hagin obtingut la suficiŔncia investigadora / DEA després de l'1 de gener de 2013.
 • Estar matriculat o matriculada, el curs 2018-2019, de la tutela acadŔmica del doctorat en el moment de lĺacceptaciˇ.
 • Els programes de doctorat han de ser de la UPC
 • Les persones solĚlicitants no poden haver gaudit de cap altre ajut de naturalesa anÓloga dĺuna durada superior a 12 mesos quan finalitzi el termini de presentaciˇ de solĚlicituds. 
 • Tenir un expedient acadŔmic amb una nota mitjana ponderada igual o superior a 6,5, obtinguda per lĺaplicaciˇ de lĺescala 0-10 dĺacord amb els criteris que sĺespecifiquen en lĺannex dĺaquesta convocat˛ria.
 • En el cas d'estudis cursats a l'estranger, la nota mitjana de l'expedient acadŔmic ha d'estar calculada d'acord amb el que disposen les resolucions de 20 de juny i de 21 de juliol de 2016 de la Direcciˇ General de PolÝtica UniversitÓria del Ministeri d'Educaciˇ, Cultura i Esport (http://www.mecd.gob.es/mecd/servicios-al-ciudadano-mecd/catalogo/general/educacion/203615/ficha.html)
 • No es podrÓ participar en aquesta convocat˛ria si ja es disposa d'un tÝtol de Doctor o Doctora.
 • Les persones que s'encarreguin de la direcciˇ del projecte de les persones candidates han de ser PDI i tenir una vinculaciˇ permanent a la UPC o un contracte laboral que excedeixi els tres anys de l'ajut.
 • Resten excloses les persones candidates que hagin gaudit totalment o parcial d'aquest ajut en convocat˛ries anteriors.
6. Aplicaciˇ per a la conversiˇ de notes (0-10) per a les titulacions de la resta dĺuniversitats catalanes i espanyoles
7. Convocat˛ria
8. Model normalitzat
9. Preguntes FreqŘents


Convocat˛ria per a la incorporaciˇ de personal investigador en formaciˇ (FPI-UPC) per a la realitzaciˇ de la tesi doctoral a la UPC 2017:
(Tancada -Accés a Informaciˇ)

334 - 709 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ENGINYERIA EL╚CTRICA

Estat de la convocat˛ria:Oberta
Termini (dia/mes/any): del 19 al 25 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

333 - 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Oberta
Termini (dia/mes/any): del 18 al 24 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

332- 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Oberta
Termini (dia/mes/any): del 18 al 24 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

331- 713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA QUIMICA

Estat de la convocat˛ria:Oberta
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

330 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 13 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

329 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT D' ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 9 al 13 de juliol al Registre de la UPC  AMPLIACIË TERMINI FINS EL 18 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

325/326/327/328 - 470 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al CENTRE DE RECERCA EN CIENCIA I ENGINYERIA MULTIESCALA DE BARCELONA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny   al 6 de juliol al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

321 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny   al 6 de juliol al Registre de la UPC TERMINI AMPLIAT AL DIA 16 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

320 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juny   al 6 de juliol al Registre de la UPC TERMINI AMPLIAT AL DIA 16 DE JULIOL
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

322 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 31 de maig  al 7 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

323 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de maig  al 4 de juny al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

319 - 749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat al DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de maig al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

318 - 915 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 9 de maig al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

317 - 701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 al 30 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

316 - 751 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA CIVIL I AMBIENTAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

315 - 915  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

314 - 915  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBĎTICA I INFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 23 de marš a 6 d'abril al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

308 - 707  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA DE SISTEMES, AUTOM└TICA I  INFORMATICA INDUSTRIALS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 de febrer  al 7 de marš al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

313 - 745  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Esmena a la vinculaciˇ de l'ajut

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 21 de febrer  al 7 de marš al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

312-915  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE ROBOTICA I INFORMATICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 5 al 7 de febrer al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

312-712  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 30 de gener a 6 de febrer al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

311-952  Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a CRAHI

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 a 17 de gener al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

310-710  Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 13 al 19 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

309-909  Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a LABORATORI D'ENGINYERIA MAR═TIMA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 29 de novembre al 13 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

307-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de novembre al 11 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

306-702 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CI╚NCIA MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 28 de novembre al 11 de desembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

305-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 15 al 22 de novembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

304-710 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ENGINYERIA ELECTRĎNICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 3 al 8 de novembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

303-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a FISICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 11 al 18 d'octubre  de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

302-946 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CITCEA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 18 de setembre al 6 d'octubre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

301-749 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 18 de setembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

300-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 12 al 18 de setembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

299-701 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 25 de juliol  al 1 de setembre de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

298 - 739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 14 al 21 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

297- 739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 14 al 21 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

296- 749  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del 10 al 14 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

295- 974  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  30 de juny  a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

294- 952  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CRAHI

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  30 de juny  a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

292- 974  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CER. METODES NUMERICS CIENCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  30 de juny  a 7 de juliol de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

293- 749  Convocat˛ria Ajut Contracte SECTI  vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  19 a 29 de juny  de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

291- 701  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  19 a 26 de juny  de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

290- 748  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a CER. M╚TODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  19 a 26 de juny  de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

284-748  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a FISICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  22 al 26 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

287/289 - 470 Convocat˛ria 3 Ajuts Contracte Predoctoral  vinculat a CENTRE DE RECERCA EN CI╚NCIA I ENGINYERIA MULTIESCALA DE BARCELONA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  15 a 22 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

286-707 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a ENGINYERIA SISTEMES, AUTOM└TICA I IMFORM└TICA INDUSTRIAL

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  11 al 18 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

285-702  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a CI╚NCIES MATERIALS I ENGINYERIA METAL.LURGICA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  8 al 22 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

283-952  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a CENTRE DE RECERCA APLICADA HIDROMETEROLOGIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  2 al 8 de maig de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

282-971  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a MOTIO CONTROL AND INDUSTRIAL APP

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  2 al 8 de maigde 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

281-701  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a DEPARTAMENT D'ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  27 de febrer a 3 de marš de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

280-974  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a CER. METODES NUM╚RICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  27 de febrer a 10 de marš de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

279-909  Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a LABORATORI D'ENGINYERIA MAR═TIMA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  27 de febrer a 3 de marš de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

278-922  Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI)  vinculat a CENTRE DESENVOLUPAMENT SENSORS, INSTRUMENTS I SISTEMES

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  10 al 17 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

277-974 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a CER. M╚TODES NUMÉRICS CI╚NCIES APLICADES I ENGINYERIA

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  10 al 17 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

276-739 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a TEORIA SENYAL I COMUNICACIONS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  30 de gener al 3 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

275-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria:Tancat
Termini (dia/mes/any): del  30 de gener al 3 de febrer de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

273-715 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral  vinculat a ESTAD═STICA I INVESTIGACIË OPERATIVA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  16 al 20 de gener de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

272-705 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES II

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  9 al 16 de gener de 2017 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

271-705 Convocat˛ria Ajut Contracte d'Accés al Sistema (SECTI) vinculat a CONSTRUCCIONS ARQUITECTĎNIQUES II

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  16 al 23 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

269-460 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a INSTITUT DE T╚CNIQUES ENERG╚TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  12 al 19 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

268-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  12 al 20 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

267-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  12 al 15 dedesembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

266-124 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a CATEDRA UNESCO DE SOSTENIBILITAT

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  10  a  16 de novembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

265- 713 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE QU═MICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  23 a 29 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

264-748 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE FISICA

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  23 a 29 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

263-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  20 al 27 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

262-701 Convocat˛ria Ajut Contracte Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE ARQUITECTURA DE COMPUTADORS

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del  20 al 27 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

261-749 Convocat˛ria Ajut Contracte Accés al Sistema vinculat a DEPARTAMENT DE MATEM└TIQUES

Estat de la convocat˛ria: Tancat
Termini (dia/mes/any): del 27 de juliol al 6 de setembre de 2016 al Registre de la UPC
Organisme convocant: Universitat PolitŔcnica de Catalunya
Documents:

260-748 Convocat˛ria Ajut Contracte  Predoctoral vinculat a DEPARTAMENT DE F═SICA